23-52-H/01 Nástrojař – rytec kovů

3letý učební obor

JV9_2012

 

      Přihláška ke studiu      

 

KÓD OBORU:

23-52-H/01

ZAMĚŘENÍ OBORU:

Rytec kovů

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

6 žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozích ročníků vzdělávání a zájem o obor. Více o přijímacím řízení.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Čtení a použití technických podkladů, vyhotovování pomocných dílenské náčrtů.

Ruční a strojní rytí do kovů a dřeva.

Základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky.

Oprava a obnova zdobení zbraní.

Výroba a zdobění nožů podle vlastního návrhu.

Práce s odlévací formou.

Osvojení si tradičních technologických postupů a technik.

Provádění potřebných pomocných výpočtů rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu.

Měření a kontrola rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch, jakost povrchu součástí nástrojů a pracovních pomůcek a jejich další vlastností, nezbytných pro správnou funkci.

Práce se strojírenskými normami, s technologickou a další technickou dokumentací zpracované v konvenční i elektronické podobě a získávání potřebných informací.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Nástrojař

Rytec kovů

Rýsovač

Nožíř

JV9_8806

VÝHODY STUDIA U NÁS

Stipendia

Junior zbrojovák – Stipendijní  program pro studenty technických oborů středních škol a učilišť. Základem je praxe v České zbrojovce a.s. Vše vrcholí garancí pracovního místa v České zbrojovce, finanční a materiální podporou během studia.

Výhody programu:
prospěchová stipendia v hodnotě až 10 000 Kč / školní rok;
oborová stipendia v hodnotě až 500 Kč/měsíc;
bezplatné obědy v hodnotě až 6 000 Kč / školní rok;
placená školní praxe v rámci praktického vyučování, popř. dobrovolné praxe v České zbrojovce;
garance pracovního místa.

Stipendium na podporu technické vzdělanosti – Až 12 000 Kč jednorázově při studiu na střední škole.

Podpora řemesel v odborném školství – Finanční podpora od Zlínského kraje. 

1. ročník – 300 Kč/měsíc, jednorázový příspěvěk za vyznamenání 1 500 Kč
2. ročník – 400 Kč/měsíc, jednorázový příspěvěk za vyznamenání 1 500 Kč
3. ročník – 500 Kč/měsíc, jednorázový příspěvěk za vyznamenání 1 500 Kč

Placená praxe v CZUB 

Během studia je realizována část odborného výcviku vyšších ročníků v České zbrojovce a.s. Tato praxe je finančně odměněna nad rámec zákona, v současné době 60 Kč/hod.

Další výhody

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁNÍ

Pokračování ve studiu na maturitním oboru.