Nejčastější dotazy

 

Jakou mám šanci na přijetí?

Úspěšnost v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 byla u oboru Technik – puškař 73,5 %. V letošním roce přijímáme do maturitního oboru Mechanik seřizovač i do učebních oborů všechny, kteří splní podmínky přijetí.

 


 

Kdy budou zveřejněna kritéria k přijetí?

Ředitel školy musí zveřejnit kritéria pro přijetí do 31. 10. u oboru s talentovými zkouškami, do 31. 1. u všech ostatních oborů.

 


 

Do kdy musím poslat přihlášku?

Na obor s talentovou zkouškou (UŘZK) do 30. listopadu. Na všechny ostatní obory – učební i maturitní – do 1. března. Tato data jsou platná pro 1. kolo přijímacího řízení.

 


 

Kdy mi přijde pozvánka ke zkoušce?

Pozvánky rozesíláme minimálně 14 dní před konáním zkoušky.  

 


 

Kdy proběhnou jednotné přijímací zkoušky?

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou 3. a 4. května 2021. V pozvánce zjistíš, kam a v kolik hodin se máš na přijímací zkoušky dostavit.  

 


 

Kde a kdy zjistím, jak jsem u zkoušky dopadl/a?

Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách naší školy v rubrice Výsledky přijímacího řízení nebo v aktualitách. Ve výsledcích se najdeš pod kódem žáka, který ti byl zaslán na pozvánce.

U oborů s talentovými zkouškami se výsledky talentové zkoušky dozvíš do 20. ledna. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zveřejníme od 5. do 15. února.

U ostatních oborů zveřejníme nejdříve 19. května 2021 po obdržení výsledků od CERMATu – platí pro maturitní i učební obory.

 


 

Co mám dělat, když se nemohu zúčastnit přijímaček?

Je třeba zaslat písemnou omluvu řediteli školy nejpozději do 3 dnů po konání zkoušky. Pokud jsi v letošním roce nevyužil/a jeden ze dvou možných termínů, stačí nahlásit řediteli školy do 14. května 2021, že se chceš zúčastnit náhradního termínu. Náhradní termín zkoušky je stanoven na 2. a 3. června 2021.

 


 

Kolik přihlášek můžu podat ve 2. kole a kdy mi přijde pozvánka?

Počet přihlášek, které můžeš podat, není v druhém kole omezen.  

Pozvánka ti bude zaslána minimálně 7 dnů před konáním zkoušky.

 


 

K čemu slouží zápisový lístek a kde ho získám?

Zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu o studium na dané škole. Lístek ti dá buď tvá základní škola, nebo krajský úřad, pokud nejsi žákem ZŠ. Pro obory s talentovou zkouškou lístek obdržíš do 30. listopadu, pro ostatní obory platí datum do 30. dubna 2021.

 


 

Do kdy musím lístek odevzdat?

Zápisový lístek musíš odevzdat řediteli školy nebo poslat poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí – zveřejnění na školních webových stránkách.

 


 

Co mám dělat, když jste mě nepřijali na školu?

V tomto případě se zkus odvolat. Žádost o přezkoumání je třeba doručit do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí, které ti přijde poštou. Pokud jsi byl/a mezi prvními pod čarou, máš velkou šanci na úspěch.

 


 

Jaké jsou zásady pro úspěšné odvolání?

Vyplň správně své jméno i jméno svého zákonného zástupce, úplnou adresu, datum narození, kód školy, kód a název oboru a pořadí mezi uchazeči. Adresuj odvolání řediteli školy a nezapomeň na třídenní lhůtu. Rozhodujícím kritériem je také relevantní důvod pro odvolání – např. zadání nebylo jednoznačné či chyba v zadání nebo vyhodnocení testu. Důvodem, který ti naopak nepomůže, je např. velký zájem o studium, pozdní příchod, špatný zdravotní stav apod.

 


 

Koho se týkají jednotné zkoušky CERMAT?

Tato zkouška se týká pouze uchazečů o vzdělání ukončené maturitou (Technik – puškař, Mechanik seřizovač). Uchazeče čeká zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

 


 

Jak probíhá JPZ?

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – matematiky, na kterou máš 85 minut, a z jazyka českého, který můžeš psát 70 minut.

V případě, že máš podanou přihlášku na dva maturitní obory na stejné škole nebo máš jeden maturitní a jeden učební obor, můžeš psát testy na stejné střední škole. Vybírá se lepší výsledek. Pokud si napsal/a na přihlášku dvě různé školy, děláš zkoušky na dvou různých školách. Vybírá se lepší výsledek.

 


 

Co když testy nezvládnu?

Na naší škole započítáváme hodnocení z jednotlivých testů ze 60 %, další kritéria jsou prospěchová a chování. Máme možnost přijmout až 60 žáků do maturitních oborů. Na obor Mechanik seřizovač přijímáme všechny žáky, kteří splní podmínky k přijetí. Letos jsou uchazeči přijímáni do tohoto oboru bez přijímacího řízení.

 


 

Co když nebudu přijat/přijata?

Rozhodně se nestresuj. Naše škola bude mít volná místa i pro druhé kolo přijímacího řízení, které bude vyhlášeno po prvním kole. Máš rád/a stroje, techniku, zbraně, chceš mít jistotu uplatnění, neváhej a pošli přihlášku do druhého kola. Na naši školu se hlásí uchazeči na maturitní i učební obor, ale zápisový lístek posílají jen na jeden z oborů. Tím se uvolní místa do druhého kola přijímacího řízení.

 


 

Máš další dotazy? 

Kontaktuj nás na čísle 572 655 965, 739 354 687