PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021 - učební obory

10.5.2021

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí o PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ pro učební obory a maturitní obory bez talentové zkoušky budou vyhlášeny nejdříve 19. května 2021. Prosíme o trpělivost!
 

UČEBNÍ OBORY: 

23-56-H/01 Obráběč kovů – obsluha CNC strojů 

23-69-H/01 Puškař 

23-52-H/01 Nástrojař – Rytec kovů 

Při hodnocení dosažených známek a zájmu o učební obor nebyly shledány žádné důvody k nepřijetí na požadované obory!

 

Výsledky přijímacího řízení
Výsledky budou zveřejneny na webových stránkách školy. 

Nepřijatým uchazečům budou předány rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Zápisový lístek
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

Více informací k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ najdete zde.