Obráběč kovů

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Ruční obrábění kovů.

Rozlišování obráběných materiálů podle platných norem.

Strojní obrábění kovů na soustruzích, frézkách, bruskách a vrtačkách.

Práce s technickou dokumentací, čtení dílenských výkresů, používání norem.

Zhotovování součástí podle technologických postupů.

Kontrola a údržba nástrojů pro obrábění.  

Základní práce na CNC strojích a jejich obsluha.

POUŽÍVANÉ PROGRAMY A 3D TECHNOLOGIE

Edgecam 2020

Autodesk Inventor Professional

iTNC 620 Heidenhain – (virtuální stanice na našich PC ve škole, kde se mohou žáci připravovat na CNC programování = je možné stáhnout také domů)

HIT – HEIDENHAIN Interactive Training 3.0 – (výukové materiály pro naše žáky = ovládacího systému CNC strojů, které máme na SŠ-COPT Uherský Brod)

3D tisk

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Obráběč kovů

Soustružník

Frézař

Brusič

Vrtač

Obsluha NC a CNC strojů

JV9_1651

VÝHODY STUDIA U NÁS

Stipendia

Junior zbrojovák – Stipendijní  program pro studenty technických oborů středních škol a učilišť. Základem je praxe v České zbrojovce a.s. Vše vrcholí garancí pracovního místa v České zbrojovce, finanční a materiální podporou během studia.

Výhody programu:
prospěchová stipendia v hodnotě až 10 000 Kč / školní rok;
oborová stipendia v hodnotě až 500 Kč/měsíc;
bezplatné obědy v hodnotě až 6 000 Kč / školní rok;
placená školní praxe v rámci praktického vyučování, popř. dobrovolné praxe v České zbrojovce;
garance pracovního místa.

Stipendium na podporu technické vzdělanosti – Až 12 000 Kč jednorázově při studiu na střední škole.

Podpora řemesel v odborném školství – Finanční podpora od Zlínského kraje. 

1. ročník – 300 Kč/měsíc, jednorázový příspěvěk za vyznamenání 1 500 Kč
2. ročník – 400 Kč/měsíc, jednorázový příspěvěk za vyznamenání 1 500 Kč
3. ročník – 500 Kč/měsíc, jednorázový příspěvěk za vyznamenání 1 500 Kč

Placená praxe v CZUB 

Během studia je realizována část odborného výcviku vyšších ročníků v České zbrojovce a.s. Tato praxe je finančně odměněna nad rámec zákona, v současné době 60 Kč/hod.

Další výhody

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁNÍ

Pokračování ve studiu na maturitním oboru.