Mechanik seřizovač


PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V RÁMCI L0 + H

Umožňujeme získání výučního listu ve 3. ročníku maturitních oborů v rámci L0+H. 
V případě, že máte o výuční list zájem, uvedete v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Seřizování, obsluhovaní, udržování základních druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství.

Čtení technických výkresů a technických postupů, pracování s technickou dokumentací, vyhledávání hodnot ve strojírenských tabulkách, normách a normativech.

Rozlišení obráběných materiálů podle jejich normovaného označení, znalost jejich výroby a zpracování na polotovary.

Určování s využitím pracovních podkladů druh a typ strojního zařízení pro vykonání předepsané technologické operace.

Základy výroby strojních součástí třískovým obráběním.

Základy tepelného zpracování kovů, povrchové úpravy.

Nastavování předepsané technologické podmínky obrábění.

Kontrolování rozměrů, tvarů a jakosti povrchu obrobků.

Pracování s informačními a komunikačními technologiemi, výpočetní technikou.

Obsluhování gravírovacího CNC stroje.

 

POUŽÍVANÉ PROGRAMY A 3D TECHNOLOGIE

Edgecam 2020

Autodesk Inventor Professional

iTNC 620 Heidehain  – (virtuální stanice na našich PC ve škole, kde se mohou žáci připravovat na CNC programování = je možné stáhnout také domů)

HIT – HEIDENHAIN Interactive Training 3.0 – (výukové materiály pro naše žáky = ovládacího systému CNC strojů, které máme na SŠ-COPT Uherský Brod)

3D tisk

JV9_8716

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Mechanik a seřizovač obráběcích strojů

Programátor a seřizovač CNC strojů

Servisní technik

Strojírenský technik

Obráběč kovů – soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař

Obsluha klasických obráběcích strojů

Obsluha NC a CNC strojů

Kontrolor kvality

Vedoucí provozu, mistr

Obchodní zástupce se strojírenským zaměřením

VÝHODY STUDIA U NÁS

Stipendia

Junior zbrojovák – Stipendijní  program pro studenty technických oborů středních škol a učilišť. Základem je praxe v České zbrojovce a.s. Vše vrcholí garancí pracovního místa v České zbrojovce, finanční a materiální podporou během studia.

Výhody programu:
prospěchová stipendia v hodnotě až 10 000 Kč / školní rok;
oborová stipendia v hodnotě až 500 Kč/měsíc;
bezplatné obědy v hodnotě až 6 000 Kč / školní rok;
placená školní praxe v rámci praktického vyučování, popř. dobrovolné praxe v České zbrojovce;
garance pracovního místa.

Stipendium na podporu technické vzdělanosti – Až 12 000 Kč jednorázově při studiu na střední škole.

Placená praxe v CZUB 

Během studia je realizována část odborného výcviku vyšších ročníků v České zbrojovce a.s. Tato praxe je finančně odměněna nad rámec zákona, v současné době 60 Kč/hod.

Další výhody

 

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pokračování ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole se zaměřením na strojírenství.